top of page

Privacy statement

I

PRIVACYVERKLARING JUDITH HOEZEN

 

Judith Hoezen vindt jouw privacy erg belangrijk. Wij zullen jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan je uit welke gegevens wij van je verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Wanneer wij jouw gegevens buiten de EU opslaan zullen wij zorgen voor passende (beveiligings)maatregelen. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen met GDPR@judithhoezen.com.

 

Artikel 1        Wie zijn wij?

 

Judith Hoezen is een handelsnaam van Gidslicht, gevestigd te (5212 RB) ‘s-Hertogenbosch aan Geldersedam 40. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68349793. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

 

Artikel 2        Welke gegevens gebruiken wij?

 

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die wij van je verwerken, waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren. 

 

Wij verwerken je naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan jou te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Je kunt hierbij denken aan de gegevens die wij in jouw dossier vastleggen. Wij gebruiken deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Wij bewaren deze gegevens tot 15 jaar na afloop van het traject. Bij minderjarigen zal deze termijn aanvangen wanneer de leeftijd van 18 jaar is bereikt.

 

Wij leggen de problematiek en voortgang uit onze sessies vast in een (elektronisch) dossier om een traject mogelijk te maken. In dit dossier verwerken wij, met jouw expliciete toestemming, verslagen van onze sessies, privezaken die impact kunnen hebben op ons traject of jouw proces, de data van onze sessies, jouw reflective reports en e-mails die betrekking hebben op ons traject. Wij bewaren deze gegevens om te kijken of het coachingsdoel wordt bereikt en de vorderingen te volgen. Wij bewaren jouw dossier 15 jaar, tenzij jij eerder een verzoek doet tot verwijdering of de wet anders verlangt.

 

Voor facturatie en de financiële administratie verwerken wij jouw naam, eventuele bedrijfsnaam, factuuradres, KvK nummer, btw-nummer, klantnummer, telefoonnummer, e-mail, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij jouw betaling niet verwerken. Wij hebben deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen wij deze gegevens tot 7 jaar na sluiting van het betreffende boekjaar te bewaren. 

 

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij je naam, e-mail, accountnummer, telefoonnummer, bestelnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten tot 2 jaar na afhandeling bewaren.

 

Judith Hoezen heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Wij verwerken jouw naam, adres, woonplaats, e-mail, telefoonnummer en social media account voor direct marketing en social media marketing. Wij zullen deze gegevens verwijderen zodra jij aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden.

 

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics en retargering diensten. Wij hebben een commercieel belang om je surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen jouw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en een Facebook Pixel en zijn hierbij aan de bewaartermijnen van Google en Facebook gebonden. 

 

De analytics diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen. 

 

Daarnaast verzamelt Facebook doelgroepstatistieken door middel van een cookie. Met deze gegevens kunnen wij gerichter advertenties plaatsen. Deze cookies zijn twee jaar actief. De data die door Facebook wordt verzameld met behulp van deze cookie wordt echter geanonimiseerd aan ons doorgegeven.

 

Om het plaatsen van recensies over onze diensten mogelijk te maken, verwerken wij jouw naam, foto, eventueel website en inhoud van jouw bericht. En wanneer jij contact met ons op wilt nemen via de website, vragen wij om jouw naam, adres, woonplaats, land en e-mail. Met het plaatsen van jouw bericht of versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor ons. Recensies over onze diensten kunnen wij tot 10 jaar na het versturen van jouw recensie op onze website plaatsen uit commercieel belang. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijderen wij zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

 

Wij verwerken jouw naam, gebruikersnaam en inhoud van je bericht wanneer jij een reactie op onze artikelen of berichten achter wilt laten. Deze gegevens worden automatisch zichtbaar en zullen wij bewaren todat jij jouw reactie verwijdert of wij ons bericht verwijderen.

 

Ook verwerken wij jouw gewoonten, levensstijl en sociale contacten. Deze gegevens gebruiken wij voor eventueel marktonderzoek. Deze gegevens verwijderen wij na 2 jaar vanaf het moment van ons laatste contact.

 

Tot slot kunnen wij wegens beveiligingsredenen gebruik maken van identiteitsverificatie. Wij bewaren deze gegevens tot 2 jaar na het betreffende boekjaar. 

 

Artikel 3        Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

 

Bovenstaande gegevens hebben wij van jou als klant verkregen, omdat jij deze gegevens aan ons hebt verstrekt. 

 

Artikel 4        Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door ons hebt laten verwerken.

 

Inzage - Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij Judith Hoezen om jouw gegevens in te zien.

Wijziging - Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.

Bezwaar - Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken.

Gegevensoverdracht - Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.

Intrekking - Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij je kunnen leveren.

 

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar GDPR@judithhoezen.com. Wij zullen je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan je verzoek kunnen voldoen, zullen wij jou laten weten waarom wij jouw verzoek afwijzen.

 

Artikel 5        Wie ontvangen jouw gegevens?

 

Judith Hoezen zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst en externe adviseurs. Wij sluiten met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Wij zullen jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

 

Artikel 6        Slotbepalingen

 

Wij raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij je gegevens gebruiken, kun je een e-mail sturen naar GDPR@judithhoezen.com. Als je een klacht hebt over de manier waarop wij met je gegevens omgaan kun je ons dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

bottom of page